Pozyskanie kontraktu na budowę biogazowni w Łagiewnikach

W dniu 04 marca 2013 firma Better-Energy pozyskała kontrakt na budowę biogazowni w Łagiewnikach na potrzeby produkcji energii elektrycznej przez IZIS" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 „Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku („Energetyka").

Podpisanie kontraktu na budowę biogazowni w Łagiewnikach

W dniu 12 marca 2013 firma Better-Energy podpisała kontrakt z zamawiającym Instytut Zarządzania i Samorządności Sp. Z o.o. na budowę biogazowni w Łagiewnikach na potrzeby produkcji energii elektrycznej przez IZIS" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 „Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku („Energetyka").

Zakres prac:

  • Wykonanie kompletnej instalacji AKPiA
  • Wykonanie Instalacji kondensatu
  • Wykonanie sieci zewnętrznych wsadu energetycznego
  • Wykonanie sieci zewnętrznych biogazu
  • Wykonanie sieci zewnętrzne cieplne
  • Wykonanie systemu grzewczego zbiorników
  • Wykonanie rozdzielacza ciepła technologicznego
  • Wykonanie odsiarczania biologicznego
  • Uruchomienie biogazowni

Łagiewniki - Maj 2013

Zapraszamy do oglądnięcia postępu prac realizowanej przez Better-Energy biogazowni w miejscowości Łagiewniki.

Łagiewniki - Czerwiec 2013

Zapraszamy do oglądnięcia postępu prac realizowanej przez Better-Energy biogazowni w miejscowości Łagiewniki.

Łagiewniki - Lipiec 2013

Zapraszamy do oglądnięcia postępu prac realizowanej przez Better-Energy biogazowni w miejscowości Łagiewniki.

Łagiewniki - Kwiecień 2013

Zapraszamy do oglądnięcia postępu prac realizowanej przez Better-Energy biogazowni w miejscowości Łagiewniki.

Łagiewniki Marzec 2013

Zapraszamy do oglądnięcia postępu prac realizowanej przez Better-Energy biogazowni w miejscowości Łagiewniki.