UMOWA - JOINT VENTURE

W dniu 30 Października Better - Energy podpisało umowę JOINT VENTURE wraz z Nigeryjskim partnerem Heavy Development & Construction Limited dotyczącą utworzenia spółki w Nigerii. Better – Energy nabyło większościowy Pakiet w spółce celowej.

Przedmiotem działalności spółki będzie:

- wykonywanie instalacji technologicznych związanych z przemysłem naftowym

- wykonywanie instalacji elektro-energetycznych

- wykonywanie instalacji związanych z odnawialnymi źródłami energii

- wykonywanie instalacji automatyki przemysłowej

Miejsce wykonywania: cały obszar Nigerii