Trzebiele marzec 2015

zapraszamy do zapoznania się z postępem prac przy realizacji Biogazowni w miejscowości Trzebiele

Firma Better-Energy sp. z o.o.  jest generalny wykonawcą robót oraz dostawcą technologii. 

 

Trzebiele luty 2015

zapraszamy do zapoznania się z postępem prac przy realizacji Biogazowni w miejscowości Trzebiele

Firma Better-Energy sp. z o.o.  jest generalny wykonawcą robót oraz dostawcą technologii. 

Trzebiele - podpisanie umowy

Niezmiernie miło jest nam poinformować iż Better-Energy Sp. z o.o. w dniu 30.10.2014 r. podpisała umowę z Salix Sp. z o.o. ul. Tkaczowa 307, 36-040 Boguchwała na koleją realizację Biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej 800 kWe, przebudowę  i modernizację technologii Gorzelni oraz przebudowę obiektów gospodarczych. Wartość realizacji przekroczy dwadzieścia milionów złotych.

 

Gorzelnia

Głównym celem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest zbudowanie kompletnej linii produkcji etanolu o wydajności na poziomie 400 litrów na godzinę opierającej produkcję na tanich i łatwych do pozyskania surowcach w ramach instalacji kompleksowej gorzelni.

Instalacja będzie dostosowana do pracy z wykorzystaniem zbóż o wysokiej wilgotności (głównie mokrej kukurydzy) dzięki wykorzystaniu odpowiednich technik przechowalniczych i zastosowaniu właściwych rozwiązań technologicznych na kolejnych etapach obróbki (magazynowanie w rękawach). Przewiduje się też zastosowanie jako surowca  suchych zbóż (kukurydza, żyto, pszenica) – magazynowanie w silosach i magazynach płaskich. Zakłada się sprzężenie instalacji gorzelni z biogazownią. Odpad z gorzelni, tak zwany wywar wraz z innym odciekami procesowymi będzie docelowo przekazywany do biogazowni wyposażoną w instalację kogeneracji, gdzie wytworzona z nich energia elektryczna i ciepło w formie pary i gorącej wody procesowej będzie wykorzystywany na całości na potrzeby zakładu. W celu zapewnienia prawidłowych parametrów technologicznych biogazowni przewiduje się stosowanie dodatków procesowych jak  gnojowica i kiszonka kukurydzy

Biogazownia

Celem inwestycji jest zaprojektowanie, wykonanie oraz uruchomienie  biogazowni rolniczej o mocy 0,8 mw  zlokalizowanej w miejscowości Trzebiele, gmina Biały Bór.

Technologia zakłada przetwarzanie substratów pochodzenia rolniczego i z przetwórstwa rolno-spożywczego w procesie mokrej fermentacji metanowej przebiegającej w warunkach mezofilnych   - temperatura  procesu 37 – 40 °C .

Technologia zakłada przetwarzanie kiszonki kukurydzy i wywaru gorzelnianego zmieszanych z cieczą recyrkulacyjną. Substraty będą dozowane do komór fermentacyjnych jako jednorodna mieszanina w postać płynnej. Istnieje możliwość przetwarzania innych substratów jeżeli będzie to uzasadnione ekonomicznie. Optymalna mieszanka substratów dobierana jest w oparciu o dostępność substratów i prowadzone przez Better Energy Sp. z o.o.  odpowiednie badania laboratoryjne.

Trzebiele - przejęcie placu budowy

Niezmiernie miło jest nam poinformować iż Better-Energy Sp. z o.o. w dniu 30.10.2014 r. przejęła plac budowy na koleją realizację Biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej 800 kWe, przebudowę  i modernizację technologii Gorzelni oraz przebudowę obiektów gospodarczych. Wartość realizacji przekroczy dwadzieścia milionów złotych.