OZE

Biogazownie Rolniczo - Utylizacyjne

Biogazownie Rolniczo - Utylizacyjne

Wiodącą specjalnością naszej firmy jest projektowanie, dobór technologiczny, wykonawstwo biogazowi rolniczo – utylizacyjnych oraz ich rozruchy technologiczno-biologiczne.
Firma nasza zajmuje się realizacją biogazowi rolniczo-utylizacyjnych w oparciu o technologię biogazowi pracujących na substratach pochodzenia poprodukcyjnego. Technologia jest opracowana przez zespół doświadczonych specjalistów Better-Energy i jest rdzennie produktem polskim. Możemy poszczycić się wykonanymi biogazowniami które wykorzystują odpady i funkcjonują z roczną produkcją energii elektrycznej na poziome 100%


Wzrost zainteresowania biogazowniami rolniczo-utylizacyjnymi w naszym kraju nie jest przypadkowy uwzględnia on bowiem bardzo korzystne dla tej gałęzi energetyki projekty ustaw o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) oraz Zmiany Ustawy Prawo Energetyczne. Zaletą tego typu biogazowi jest wykorzystanie odpadów które na dzień dzisiejszy są znacznie tańsze niż kiszonki a energetycznie porównywalne. Takie uwarunkowania prawne oraz techniczno-biologiczne w połączeniu z korzystnymi warunkami w zakresie pozyskania substratów dla biogazowni w Polsce, pozytywnie wpływa na rozwój tej gałęzi energetyki odnawialnej. Budowa biogazowi rolniczo-utylizacyjnych wiąże się z koniecznością przejścia przez określone i skomplikowane procedury administracyjne oraz konieczność zdobycia niezbędnych pozwoleń, warunków oraz uzgodnień z różnymi organizacjami administracji państwowej.


Nasz zespół zajmuje się organizacją wszystkich faz projektu związanego z budową i eksploatacją biogazowi rolniczo-utylizacyjnych od fazy koncepcyjnej aż do uzyskania koncesji na produkcję energii elektrycznej.