Elektrownie Słoneczne

Energetyka słoneczna

Dziedzina zajmująca się bezpośrednim przetworzeniem energii promieniowania słonecznego poprzez konwersję fotowoltaiczna na energię elektryczną. Konwersja ta odbywa się dzięki ogniwom fotowoltaicznym. Padające fotony czyi jednostki światła zostają pochłonięte przez płytkę półprzewodnikową ze złączem p-n. Padające światło wybija elektrony z części gdzie jest ich najwięcej (strona n - negative), tworzą się tak zwane dziury czyli miejsca o ładunku dodatnim. Jako że ładunki te są rozdzielone przez barierę potencjału to zaczynają się przemieszczać względem siebie i w urządzeniu płynie prąd.

Technologia Naszych Farm Fotowoltaicznych

Farmy fotowoltaiczne to rozmieszczone na dużym obszarze połączone ze sobą panele fotowoltaiczne. Najbardziej preferowane z farm fotowoltaicznych są farmy posadowione na ziemi na bazie konstrukcji statycznej wykonanej z aluminium ocynkowanego i zamontowane w rzędach pod kątem 30-35 stopni pod odpowiednim azymutem i w takiej odległości, aby nie powstawały jakiekolwiek zacienienia. Zgodnie z wytycznymi, farmy fotowoltaiczne takie muszą być ogrodzone siatką z wykończoną drutem kolczastym.

Źródła finansowania inwestycji:

  Źródła Finansowania

Główne elementy do budowy farmy fotowoltaicznej to:

  • panele fotowoltaiczne
  • falowniki (inwerter DA/AC)
  • konstrukcja nośna
  • specjalne przewody instalacyjne i łączniki
  • opcjonalnie licznik energii

Panele fotowoltaiczne

Składają się z ogniw fotowoltaicznych połączonych półprzewodnikami w jeden moduł (Rys.1)

Panele fotowoltaiczne stosownie z materiałów z których są wykonane cechują się różną wydajnością i sprawnością. Najczęstszym materiałem wykorzystywanym do budowy ogniw jest krzem, jest to pierwiastek szeroko występujący na ziemi co czyni go  łatwo dostępnym i stosunkowo tanim materiałem.

Panele Fotowoltaiczne

Istnieje wiele różnych typów ogniw fotowoltaicznych w zależności od używanego materiały i struktury materiału. Wyróżniamy: