Elektrownie Słoneczne                                                                                                       

Wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji na rynku energetycznym wzbogaciliśmy ofertę o projekty z zakresu farm fotowoltaicznych na rynek polski. Wzrost zainteresowania fotowoltaiką w naszym kraju nie jest przypadkowy uwzględnia, bowiem bardzo korzystne dla tej gałęzi energetyki projekty ustaw o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) oraz Zmiany Ustawy Prawo Energetyczne. Takie uwarunkowania prawne w połączeniu z korzystnymi warunkami nasłonecznienia w Polsce, co pozytywnie wpływa na rozwój tej gałęzi rozwoju energetyki odnawialnej. Budowa farmy solarnej PV wiąże się z koniecznością przejścia przez określone procedury administracyjne i zdobycia niezbędnych pozwoleń, warunków.

Nasz zespół zajmuje się organizacją wszystkich faz projektu związanego z budowa i eksploatacja farm fotowoltaicznych od fazy koncepcyjnej aż do uzyskania koncesji na produkcje energii elektrycznej.