Elektrownie Wiatrowe

Better-Energy, oferuje klientom kompleksowy zakres eksperckich usług uwzględniających wszystkie aspekty technologiczne, techniczne, proceduralne, finansowe związanych z prowadzeniem projektów z branży energetyki.

Zakres usług firmy Better – Energy obejmuje między innymi:

  • Szczegółowe planowanie fazy wdrożenia projektu
  • Przygotowanie przetargów i zamówień dla robót budowlano-energetycznych oraz dla dostawy, montażu i uruchomienia turbin wiatrowych (opracowanie zasad postępowania przetargowego, przygotowanie wymagań technicznych i formalnych, przygotowanie wzorów kontraktów, analiza ofert wraz z rekomendacją, negocjacje warunków kontraktowych)
  • Zarządzenie kontraktami oraz zarządzanie projektem i budową (pełnienie obowiązków inżyniera technicznego Inwestora lub Inżyniera zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC, nadzór nad wypełnieniem zapisów umowy przyłączeniowej, reprezentowanie Inwestora przed lokalnymi urzędami oraz właścicielami ziemskimi)
  • Nadzór Inwestorski zgodnie z zapisami polskiego Prawa Budowlanego
  • Nadzór nad budżetem i harmonogramem (opracowanie budżetu oraz harmonogramu projektu, stałe monitorowanie oraz sprawozdawczość)
  • Analiza ryzyka oraz łagodzenie ryzyka
  • Pełna administracja projektem w zakresie formalno-prawnym
  • Zarządzanie fazą uruchomienia farmy wiatrowej (zarządzanie nad uruchomieniem stacji elektroenergetycznej, inspekcja turbin wiatrowych). Pomoc w procedurach odbiorczych.