Project Management

Better - Energy zarządza i nadzoruje roboty budowlane we wszystkich branżach, zapewniając przy tym optymalną wydajność oraz najlepszą jakość.

Oferujemy:

 • odbiory budowlane
 • zarządzanie budową
 • nadzór inwestorski
 • zarządzanie kosztami inwestycji
 • zarządzanie aspektami bezpieczeństwa, higieny i środowiska pracy

Better – Energy stosuje następujące narzędzia zarządzania:

 • zarządzanie bezpieczeństwem na budowie
 • szczegółowe opracowanie harmonogramu budowy
 • wstępne zatwierdzenie prac
 • właściwa organizacja pracy na miejscu budowy i efektywny system prac podwykonawczych
 • regularne sprawozdania z realizacji postępu prac i spotkania
 • właściwa organizacja rozpoczęcia i zakończenia budowy